Lagning, slipning, vallning och sommarförvaring.

Vallning (inkl. sickling)
50 kronor
Kantslipning (inkl. vallning)
100 kronor
Helslipning (stenslipning och kantslipning)
300 kronor
Helrenovering (helslipning och lagning)
400 kronor
Sommarservice (helslipning och förvaring)
500 kronor